Management

Aufsichtsrat

Porträt Peter Gillo Aufsichtsratsvorsitzender
Peter Gillo

Aufsichtsratvorsitzender
Telefon +49(0)681/889-2299
Fax +49(0)681/889-2275
p.gillothou-shalt-not-spamsb.shg-kliniken.de

Geschäftsführung

Bernd Mege Portrait Geschäftsführer der Saarland-Heilstätten GmbH
Bernd Mege

Geschäftsführer
Telefon +49(0)681/889-2299
Fax +49(0)681/889-2275
gfthou-shalt-not-spamsb.shg-klinken.de

 

Sebastian Fell Porträt Prokurist der Saarland Heilstätten GmbH
Sebastian Fell

Prokurist
Telefon +49(0)681/889-2036
Fax +49(0)681/889-2275
s.fellthou-shalt-not-spamsb.shg-kliniken.de

Direktorium

Porträt Martin Stoiber Verwaltungsdirektor Reha
Martin Stoiber

Verwaltungsdirektor
Telefon +49(0)681/889-2529
Fax + 49(0)681/889/2023
m.stoiberthou-shalt-not-spamsb.shg-kliniken.de

Abteilungsleitung

Grafik die einen männlichen Kopf andeutet
Carsten Wilhelm

Personalmanagement
Telefon +49(0)681/889-2325
Fax +49(0)681/889-2633
perso@sb.shg-klinken.de

Presse

Porträt Fred Eric Schmitt Pressesprecher
Fred Eric Schmitt

Pressesprecher
Telefon +49(0)6837/7129
Fax +49(0)681/6837/7129
fesmprthou-shalt-not-spamaol.com